Het gescheiden inzamelen van GFT-afval, voor biogas of compost, is deze maand van start gegaan in het 2e en 12e arrondissement van Parijs. De bewoners hebben gratis een kleine afvalbak, biologische afbreekbare afvalzakken (2x 36 zakken) en een brochure over afvalscheiding ontvangen. Het GFT-afval zal 2x per week worden opgehaald tussen 17 en 22u. Een […]

Dit decreet dat eind april is verschenen, verplicht autofabrikanten een actieplan op te stellen om het hoge aantal autowrakken in Overzeese gebieden te verminderen en vervolgens te voorkomen. Het aantal autowrakken in de Overzeese gebieden wordt geschat op 60.000. Actieplan autofabrikanten Elke autofabrikant is in het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid verplicht om in samenwerking […]

De vorige maand verschenen nationale strategie voor een geïntegreerd beheer van de Franse kustlijn suggereert om niet systematisch het kustgebied te beschermen, maar om bepaalde activiteiten te verplaatsen. De Franse autoriteiten willen voortaan voorkomen dat het kustgebied systematisch wordt beschermd tegen het terugtrekken van de kustlijn. Natuurlijk zullen woongebieden nog steeds beschermd worden, maar er moet […]

Sinds 15 januari 2017 is de binnenstad van Parijs een milieuzone waar automobilisten alleen nog met een milieusticker mogen rijden of parkeren. Dit geldt ook voor in Nederland geregistreerde voertuigen. Als u toch zonder milieusticker Parijs binnenrijdt dan riskeert u een boete van € 68. Met de invoering wil Parijs het aantal voertuigen in de hoofdstad […]

Vanaf 2018 zal in het wetenschapspark van Madrillet, ten zuiden van Rouen (Normandie), in aanvulling op het OV-aanbod, een experimentele vervoersdienst worden opgezet met elektrische autonome voertuigen. Voor dit project zal de Zoé van Renault worden ingezet. Het gaat om een publiek-private samenwerking die voor 3 jaar is afgesloten tussen de metropool Rouen Normandie, de […]

Renault en l’Université de technologie van Compiègne ten Noorden van Parijs hebben bekend gemaakt gezamenlijk het SIVAlab (Laboratoire des Systèmes Intègres pour la Véhicule Autonome) op te richten teneinde wetenschappelijke ontwikkelingen te borgen en grootschalige onderzoeksprojecten uit te voeren. Renault en de Universiteit van Compiègne werken al ruim tien jaar samen op het gebied van […]

De kosten voor het kanaal Seine-Nord zijn opnieuw berekend en vallen aanzienlijk hoger uit dan begroot. Ze bedragen nu tussen de 5,3 en 5,7 miljard euro in plaats van de eerdere begroting van 4,5 miljard euro. Dit is op 15 november bekendgemaakt na een vergadering in Parijs tussen de staatsecretaris van transport Alain Vidalies en […]