Opladen elektrische auto via lantaarnpaal

Voor de ontwikkeling van de markt van elektrische auto’s is een uitgebreid netwerk van oplaadpunten noodzakelijk. Om een dergelijk netwerk aan te leggen moeten gemeenten beschikken over belangrijke financiële middelen, en daar ontbreekt het in tijden van crisis aan. Om dit probleem te verkleinen testen het samenwerkingsverband van  gemeentes van Aix-en-Provence en omgeving  en het consortium Telewatt, geleid door de verlichtingsspecialist Citelum, een experiment dat aanzienlijke bezuinigingen kan opleveren. Het gaat om het installeren van plug & play stopcontacten op lantaarnpalen die via hun IP adres herkenbaar zijn en makkelijk verplaatsbaar.

Het experiment, dat enkele weken geleden is gestart en waar autofabrikant Nissan ook aan deelneemt, gaat 1,5 jaar duren. Het totale budget bedraagt 3,5 M€, hiervan wordt 1,6 miljoen gefinancierd door ADEME (agentschap van milieu en energiebeheer).
Het gekozen systeem brengt nog een andere innovatie met zich mee voor de gemeentes: het vermogen op het netwerk kan erdoor worden geoptimaliseerd. Het gecentraliseerde beheerssysteem van de stadsverlichting maakt het mogelijk om alle netwerken (vermogen, verbruik, staat…), elektriciteitsstromen en de toegang van gebruikers te controleren.
De gebruiker kan alle activiteiten via zijn mobile telefoon op afstand uitvoeren: laden, reserveren, volgen, beheren en betalen. De telefoon doet hierbij dienst als afstandsbediening.

Bron: Mobilicités

Advertenties
%d bloggers liken dit: