Elektrische auto vanaf 2020 in de stad goedkoper dan benzine- en dieselwagen

Vanaf 2020 zal de elektrische auto in de stad voordeliger zijn dan een auto met een verbrandingsmotor en met name in drukke steden. Dit geldt zowel voor de eigenaar als voor de gehele maatschappij. Dit zal vanaf 2030 ook het geval zijn voor een gemengd gebruik (stedelijke en interstedelijke trajecten) van het voertuig. Als alle milieuvoordelen worden meegenomen, dan is het voordeel van de hele maatschappij minder groot: het elektrische voertuig is rendabel in sociaal-economisch opzicht vanaf 2020 in zeer drukke steden en vanaf 2030 in drukke steden. Een hybride auto toont daarentegen een ongunstig plaatje voor zowel de gebruiker als de maatschappij, met uitzondering van het intensieve gebruik door taxis in zeer drukke stedelijke gebieden.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek dat is uitgevoerd door de commissariat général au développement durable (CGDD) – denktank van het Franse ministerie voor ecologische transitie en solidariteit – dat onlangs is verschenen. Het rapport vergelijkt elektrische en hybride voertuigen met voertuigen met een verbrandingsmotor in 2020 en 2030. Hierbij is rekening gehouden met het verschillend gebruik van het voertuig en de verschillende verkeersgebieden.

Aanzienlijk lagere milieukosten in de stad
Het rapport stelt vast dat met het gebruik van elektrische voertuigen de milieukosten aanzienlijk omlaag gaan in vergelijking met het gebruik van benzine- en dieselauto’s. Voor een benzineauto bedragen de milieukosten € 0,04 per km in drukke stedelijke gebieden, terwijl dit voor elektrische voertuigen € 0,01 bedraagt. Dit verschil kan verklaart worden door het verdwijnen van lokale luchtverontreinigende stoffen, minder geluid en de zeer lage CO2-uitstoot van de Franse elektriciteitsproductie. De CO2-uitstoot van de productie van de accu werkt hier in mindere mate ook aan mee: 6 ton CO2-uitstoot voor de productie van twee accu’s die nodig zijn voor de totale levensduur van een elektrische auto. Voor een veelgebruikte benzineauto in de stad bedraagt deze uitstoot 38 ton.

Meer in het algemeen compenseren de lage gebruikskosten van een elektrische auto al snel de kosten van de aanschaf van de auto, de accu en de laadpaal. De studie concludeert dat de aanschaf van een elektrische auto financieel al rendabel is vanaf 2020 voor de gebruiker in eens stedelijk gebied. Op de korte termijn is het voordeel voor de gehele maatschappij echter beperkt tot de meest drukke binnensteden.

Het sociaaleconomische verschil in kosten van een elektrisch voertuig in drukke gebieden ontwikkelt zich van € 4.000 extra kosten t.o.v. auto met een verbrandingsmotor in 2020 naar een winst van ongeveer € 300 in 2030. In zeer drukke gebieden loopt de winst op van ongeveer € 700 in 2020 naar meer dan € 5.000 in 2030.

De hybride auto, een overgangstechnologie
Hybride voertuigen zijn sociaaleconomisch en voor de gebruiker alleen rendabel in 2030voor een gebruik in zeer dichte gebieden en alleen bij een intensief gebruik. In 2020 bedragen de sociaaleconomische extra kosten voor een hybride voertuig in zeer drukke gebieden minder dan € 2.000. Voor een oplaadbare hybride auto bedragen deze extra kosten meer dan € 3.000. In 2030 zal het evenwicht hersteld zijn in zeer drukke gebieden: een oplaadbaar model levert een positieve balans op van € 300 en voor een niet oplaadbaar model bedragen de extra kosten minder dan € 1.000.

Ten opzichte van elektrische voertuigen zijn hybride voertuigen duurder bij de aankoop en in onderhoud. Deze technologieën kunnen worden gezien als overgangstechnologieën tussen voertuigen met een verbrandingsmotor en elektrische voertuigen. Het belang van deze voertuigen zal afnemen naarmate er meer laadpalen komen en er betere accu’s op de markt worden gebracht.

Bij een gemengd gebruik van het voertuig (stad en snelweg) bestaat er vooralsnog geen rendabeler technologie dan de dieselmotor, maar een hogere prijs voor CO2 en het terugdringen van het prijsverschil tussen diesel en benzine zullen de prijs van een liter dieselolie de komende jaren aanzienlijk doen stijgen.

Meer informatie (FR): news-29411-analyse-cout-vehicule-electrique

Bron: Actu-environnement, Les Echos

Advertenties
%d bloggers liken dit: