Ideeën voor toekomstige mobiliteitswet

Alle ideeën zijn nog niet volledig uitgewerkt, maar de toekomstige mobiliteitswet, die dit voorjaar moet worden aangenomen, begint vorm te krijgen. Vier zowel verfrissende als innovatieve maatregelen worden serieus door de Franse overheid overwogen. Het gaat om:

Invoering van een vignet voor vrachtwagens op de Franse ‘routes nationales’
Al bij haar aanstelling als minister van transport gaf Elisabeth Borne aan dat vrachtwagens die door Frankrijk heen rijden moeten bijdragen aan de financiering van de infrastructuur. Aangezien het dossier van de Ecotaxe nog steeds te gevoelig ligt, moet er een andere oplossing worden gevonden. De invoering van een tolheffing op bepaalde nationale wegen is als alternatief genoemd. Volgens de krant Les Echos is de invoering van een vignet de meest waarschijnlijke oplossing. Het is een eenvoudige maatregel die snel kan worden ingevoerd. Bovendien betalen hierdoor ook buitenlandse vrachtwagens voor het gebruik van de Franse infrastructuur. Doordat deze chauffeurs vaak buiten de Franse grenzen tanken, betalen ze niet mee aan de heffing op de brandstof die is ingevoerd ten compensatie van de Ecotaxe. Het vignet zou kunnen worden ingevoerd voor vrachtwagens en bedrijfswagens en zou zo’n 550 miljoen euro per jaar opbrengen.

Toestaan van amateurtaxi’s op het platteland
Momenteel regelt een wet in Frankrijk dat alleen professionele taxi’s en voertuigen met chauffeur betaald transport op aanvraag mogen aanbieden. De startup Heetch heeft geprobeerd om deze wet te omzeilen door ritten aan te bieden die door particulieren zonder vergunning met hun eigen auto werden uitgevoerd. Dit was een groot succes, vooral onder uitgaande jongeren in de regio Parijs, maar het bedrijf is hier in 2017 zwaar voor veroordeeld. De overheid wil niet terugkomen op de monopoliepositie van taxi’s in stedelijke gebieden, maar bestudeert de mogelijkheid om vervoer door particulieren op het platteland toe te staan. Dit zou een oplossing kunnen zijn voor het vervoer van inwoners op het platteland die niet beschikken over een eigen vervoermiddel.

Ombouwen van spoorbanen tot rijbanen voor autonome voertuigen
Een aantal kleine spoorlijnen wordt in stand gehouden ondanks de hoge kosten en het kleine aantal reizigers. Maar de meeste lokale bestuurders weigeren dat de SNCF op deze trajecten bussen inzet, ondanks de lagere kosten. De toekomstige wet zou een ander alternatief kunnen aanbieden: de spoorbanen ombouwen tot rijbanen voor autonome voertuigen naar voorbeeld van oude spoorbanen die getransformeerd zijn tot fietspaden. De opkomst van autonome elektrische voertuigen biedt nieuwe mogelijkheden op de korte termijn. De vervanging van treinen door autonome voertuigen biedt een goedkopere oplossing die beter past bij de lage reizigersvraag. Deze innovatieve oplossing wordt ook beter geaccepteerd door de betrokken steden. Daarnaast zou in de toekomstige tekst de huidige verplichting om een bestuurder aan boord van een voertuig te hebben, kunnen worden geschrapt.

Een vergunningensysteem voor voertuigen met chauffeur en free-floating fietsen
De markt van voertuigen met chauffeur is makkelijk te betreden, elk bedrijf kan deze activiteit van de ene op de andere dag opzetten. Ditzelfde geldt voor free-floating fietsen, waarvan er vooral in Parijs steeds meer verschijnen en waartegen de gemeente weinig kan doen. Om dit probleem op te lossen zou de toekomstige wet een vergunningensysteem kunnen invoeren voor beide sectoren. De vergunningen zouden door de lokale overheden kunnen worden afgegeven.

Bron: Les Echos

 

 

Advertenties
%d bloggers liken dit: