Frankrijk wil vanaf 2020 autonome voertuigen toelaten op zijn wegennet

Oud staatssecretaris van transport, Anne-Marie Idrac, heeft op 14 mei een rapport overhandigd aan de Franse regering over de ontwikkeling van autonome voertuigen in Frankrijk. Een aantal werkgroepen gaat zich buigen over de ontwikkeling van het wet- en regelgevingskader en het testen van autonome voertuigen zonder chauffeur op de openbare weg zal vanaf 2019 in heel Frankrijk mogelijk zijn.

Frankrijk heeft zich als doel gesteld om al vanaf 2020 autonome voertuigen toe te laten op haar wegennet en het rapport omvat alle werkzaamheden die door de overheid moeten worden uitgevoerd om dit doel te bereiken. Naast de ontwikkeling van het wet- en regelgevingskader en het vaststellen van het kader om autonome voertuigen te testen zal er ook worden gewerkt aan een aantal andere onderwerpen zoals cybersecurity, interactie tussen infrastructuur en voertuigen, kaartsystemen,…. Dit zal gebeuren in samenwerking met internationale instanties, zoals de VN en de EU.

Het rapport bevat een aantal voorstellen dat binnen een relatief korte periode moet worden uitgevoerd. Sommige maatregelen zullen worden opgenomen in de kaderwet mobiliteit (LOM) die nog voor deze zomer aan de ministerraad zal worden gepresenteerd.

Het is de bedoeling dat vanaf nu tot 2020-2022 zelfrijdende auto’s Level 3 (bestuurder kan in theorie rustig iets anders doen dan met de weg bezig zijn, maar moet altijd klaar zijn om indien nodig toch in te grijpen) en Level 4 (volledig zelfrijdende auto, maar alleen op bepaalde weggedeelten) worden toegelaten. Dit komt overeen met de commerciële ambities van autofabrikanten zoals PSA en Renault. In dezelfde periode zullen ook zelfrijdende busjes en voertuigen voor het vervoer van goederen worden toegelaten.

Hiervoor moeten zowel de verkeersregels als het rijbewijs worden aangepast. Hier gaan de verschillende werkgroepen mee aan de slag en de conclusies moeten voor eind 2018 worden gepresenteerd. De verplichting om alle kopers van een nieuw voertuig te informeren over de functies van autonoom rijden zal worden opgenomen in de kaderwet mobiliteit.

Een ander belangrijk onderwerp dat moet worden uitgewerkt is het vraagstuk van de aansprakelijkheid. Het rapport concludeert dat de civiele aansprakelijkheid van de bestuurder, zoals deze momenteel is vastgelegd in de wet (via de verzekerings-verplichting), voldoende is om zelfstandig rijden te beschermen. Dit is echter niet geheel het geval voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid: valt deze onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder, de leverancier van de software, van de fabrikant? De verschillende werkgroepen zullen ook dit probleem onderzoeken en indien nodig voorstellen doen om de wet aan te passen.

Het testen van zelfrijdende voertuigen zonder chauffeur (Level 5) op de openbare weg in heel Frankrijk zal al vanaf 2019 mogelijk zijn. De wet Pacte (Actieplan voor de groei en de transformatie van bedrijven) zal dit mogelijk maken. De minister van Economie en Financiën, Bruno Le Maire, wil dat deze wet nog voor eind 2018 wordt aangenomen, zodat vanaf 2019 met de testen kan worden gestart.

Er vinden al veel testen plaats op de Franse wegen, maar deze hebben ontheffingen nodig, mogen alleen plaatsvinden op bepaalde trajecten, en de wetgeving vereist vooralsnog de aanwezigheid van een bestuurder in het voertuig. Naar aanleiding van het rapport van Anne-Marie Idrac heeft minister Le Maire bevestigd dat hij van Frankrijk het meest aantrekkelijk land van Europa wil maken voor de ontwikkeling van deze transformatie technologieën en heeft hij steun beloofd aan onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen.

In de kaderwet mobiliteit zullen ook de voorwaarden worden vastgelegd voor de toegang tot de door de voertuigen geproduceerde gegevens, zowel voor wat betreft overheidstaken (verkeersveiligheid, verkeersmanagement), als voor onderzoek naar ongevallen of voor een betere commerciële toepassing.

Meer in het algemeen adviseert het rapport om verschillende onderzoeken voor eind 2018 uit te voeren (cybersecurity, bepaalde infrastructuurvoorzieningen, economische impact op de sector), een kader voor de publieke financiering in te voeren (200 miljoen euro zijn reeds gefinancierd in het kader van verschillende oproepen tot het indienen van projecten) of bepaalde onderdelen afkomstig uit de testen samen te voegen.

De komst van zelfrijdende voertuigen op de wegen betekent een revolutie voor de mobiliteitsdiensten. Ze zorgt voor betrouwbaarder transport, dat beter toegankelijk is voor ouderen en gehandicapten en minder ruimte in beslag neemt, schoner is en zelfs goedkoper. Maar zelfrijdende voertuigen vergen ingewikkelde veranderingen van bestaande regelgeving, met name voor het opnieuw vaststellen van de aansprakelijkheid bij ongevallen of voor het beschermen van de private gegevens van gebruikers.

Bron: Les Echos, Localtis

Rapport Développement des véhicules autonomes

Advertenties
%d bloggers liken dit: