Frankrijk wil aandeel fiets aanzienlijk verhogen

De Franse regering wil vóór de start van de Olympische Spelen in 2024 het aandeel van de fiets in het totaal aantal verplaatsingen verdriedubbelen. Momenteel worden slechts 3% van alle verplaatsingen in Frankrijk met de fiets afgelegd, terwijl bijna de helft van de totaal afgelegde trajecten korter is dan 5 km.

Om dit doel te bereiken heeft de overheid een fietsplan opgesteld rond vier thema’s:

  • de aanleg van kwalitatieve fietsvoorzieningen en een verbetering van de verkeersveiligheid
  • de strijd tegen fietsendiefstal
  • de invoering van een passend stimuleringskader dat fietsen volledig erkent als een geschikt en volwaardig vervoersmiddel
  • de ontwikkeling van een fietscultuur

Een van de maatregelen uit het fietsplan is de oprichting van een nationaal fonds van 350 miljoen euro dat bestemd is om gedurende zeven jaar fietsvoorzieningen mede te financieren. Volgens verschillende NGO’s is er 200 miljoen euro per jaar nodig om de achterstand van Frankrijk op fietsgebied in te halen, d.w.z. vier keer zoveel. Het aangekondigde bedrag houdt een investering van € 0,70 per inwoner per jaar in.

Behalve de financiering van de fietsvoorzieningen heeft de regering meerdere maatregelen aangekondigd om de veiligheid van de fietsers en andere actieve vervoersmiddelen te verbeteren. Dit gebeurt o.a. via een aanpassing van de Franse verkeerswet, de aanleg van fietsparkeerplaatsen in de buurt van voetgangersoversteekplaatsen, de invoering van fietsopstelvakken voor stoplichten, de specificatie van specifieke detectieapparatuur voor zware vrachtwagens en het toestaan van fietsers in tegenovergestelde richting in éénrichtingsstraten als dit technisch mogelijk is.

De huidige kilometervergoeding voor de fiets wordt omgezet naar een forfaitair bedrag “duurzame mobiliteit” dat ook geldt voor autodelen en zowel in de private als de publieke sector kan worden toegepast. Deze belastingvrije vergoeding kan maximaal 400 euro per jaar bedragen, maar werkgevers zijn niet verplicht om de vergoeding in te voeren. De Franse Staat zal daarentegen vanaf 2020 een forfait van 200 euro per jaar invoeren voor al zijn medewerkers. Men kan echter niet tegelijkertijd in aanmerking komen voor een fietsvergoeding en een OV-vergoeding. Werknemers die met hun fiets naar het station komen, zullen dus moeten kiezen.

Daarnaast heeft de regering in het plan een aantal maatregelen opgenomen tegen fietsendiefstal. Verkopers zullen alle fietsen voorzien van een onvervalsbare unieke grafeercode en er zullen meer beveiligde fietsenstallingen worden aangelegd, met name in de buurt van treinstations.

Processus marquage velo.PNG

De regering wil tevens de ontwikkeling van een fietscultuur stimuleren:

  • Op elke lagere school zal het al bestaande programma “leren fietsen” worden toegepast. Dit programma moet er voor zorgen dat alle leerlingen voor het verlaten van de lagere school veilig kunnen fietsen.
  • Inzet van mobiliteitsplannen voor veilige routes tussen school en huis en een veilige schoolomgeving.
  • Ontwikkeling van fysieke activiteiten die bijdragen aan de gezondheid, zoals actieve vervoersmiddelen. Het stimuleren van fysieke activiteit is een centraal element van het nationale preventieprogramma voor de gezondheid.
  • Het opnemen van nieuwe vervoersmiddelen in de organisatie van de mobiliteit wordt vereenvoudigd.

Bron: Actu Environnement, MTES

Advertenties
%d bloggers liken dit: