Aanleg kanaal Seine-Nord Europe

Eind juni 2018 heeft premier Edouard Philippe bevestigd dat de Franse regering er voor zal zorgen dat het kanaal Seine-Nord Europe er ook werkelijk komt. De aanleg van het kanaal zal worden aangestuurd door een EPIC, een industrieel en commercieel overheidsbedrijf, en niet meer door het ministerie van transport. De Franse Staat behoudt in principe wel een blokkerende minderheid.

De oprichting van deze EPIC zal worden vastgelegd in de toekomstige mobiliteitswet die eind november naar de ministerraad gaat. De regio’s Hauts-de-France en Ile-de-France, de departementen Nord, Oise, Pas-de-Calais en Somme zullen in de EPIC plaatsnemen. De financiering van het project van 4,5 mrd.€ zal ook in de mobiliteitswet worden opgenomen.

Financiering
De totale kosten van het project bedragen 4,5 mld.€ (excl. belastingen, waarde 2013 / 4,74 mld.€, waarde 2013, rekening houdend met de al gedane uitgaven). Het project zal als volgt gefinancierd worden:

  • 1,8 mld.€ door de EU (waarvan 769 mln. Over de periode 2015-2020
  • 1 mld.€ door de Staat
  • 1 mld.€ door de lokale overheden

Regio’s:

  • Hauts-de-France 352,65 mln.
  • Ile-de-France 110 mln.

Departementen:

  • Nord 200 mln.
  • Pas-de-Calais 130 mln.
  • Oise 100 mln.
  • Somme 70 mln.

Daarnaast zullen met name het departement Yvelines en de EPCI (openbare instelling voor intercommunale samenwerking ) van Arras 50 mln.€ financieren. Ten slotte zal 700 mln.€ geleend worden, maar deze lening moet worden gekoppeld aan speciaal daarvoor verkregen inkomsten.

Ingebruikname in 2027
Het kanaal van 107 km tussen Compiègne en het kanaal Duinkerke-Schelde staat niet op zichzelf. Het is een vitale schakel in het plan Seine-Scheldeverbinding, het grootste binnenvaartnetwerk van Europa dat een belangrijke schakel wordt in het Trans Europees Vervoersnetwerk (ten-T). Het doel is om vracht duurzamer te vervoeren van en naar de grote zeehavens in FR (Le Havre, Duinkerke Boulogne-sur-mer) en in Noord-Europa (Zeebrugge, Rotterdam Antwerpen, Duisberg etc.). Dankzij deze verbinding kunnen straks veel grotere binnenvaartschepen op deze verbinding varen: 4000 ton in plaats van de huidige 600 ton.

Begin 2019 zal gestart worden met de aanbestedingen en eind eerste semester 2020 met de werkzaamheden. De ingebruikname van het kanaal is voorzien in de tweede helft van 2027.

Advies- en ingenieursbureaus Setec (FR) en Royal HaskoningDHV (NL) zijn door de Franse waterwegenautoriteit VNF in 2015 geselecteerd voor het projectmanagement en ontwerp van het kanaal.

Het kanaal moet gemiddeld 5.000 arbeidsplaatsen creëren gedurende de aanlegfase. En vervolgens 50.000 indirecte arbeidsplaatsen dankzij met name de vier logistieke platformen die langs het kanaal zullen worden aangelegd.

Advertenties
%d bloggers liken dit: