Actieplan Franse regering voor de omschakeling naar elektrisch vervoer

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Internationale Organisatie van Autofabrikanten (OICA), heeft Emmanuel Macron afgelopen week een plan aangekondigd met maatregelen om het elektrisch vervoer te stimuleren. Een van de belangrijkste maatregelen uit het plan is de oprichting van een “Airbus” voor batterijen waarvoor de Franse regering de komende vijf jaar 700 miljoen euro vrijmaakt. Daarnaast zullen vanaf 2021 robotaxis op grote schaal rond rijden.

De maatregelen zijn een uitwerking van het rapport over de snel veranderende auto-industrie, waarvoor president Maron zelf vier maanden geleden opdracht gaf aan Patrick Pélata, voormalig CEO van Renault, en Xavier Mosquet van adviesbureau Boston Consulting Group (BCG).

Geconfronteerd met grote veranderingen in de auto-industrie, meer elektrisch, geconnecteerd en autonoom, maar ook met een enorme daling in de verkoop van diesel auto’s, gaan de Franse overheid, fabrikanten en toeleveranciers zich volledig inzetten voor de ontwikkeling van elektrisch vervoer.

Volgens de CEO van PSA heeft de auto-industrie veel risico genomen voor de ontwikkeling van elektrische voertuigen en de vraag is nu hoe je de massa meekrijgt in de verduurzaming van het vervoer. Daarom moet alle aandacht gaan naar het financieel toegankelijk maken van elektrische auto’s, het verdichten van de laadinfrastructuur en het verminderen van de zorgen over autonomie.

Een “Airbus” voor batterijen
Tijdens de presentatie van zijn energierichtlijnen in november 2018 betreurde Macron de afhankelijkheid van de Europese auto-industrie van China en Zuid-Korea voor de productie van batterijen. De regering heeft nu aangekondigd dat Frankrijk gaat deelnemen aan de oprichting van een consortium dat gezamenlijk gefinancierd wordt door Europa, Frankrijk (700 mln euro) en Duitsland (1,12 mrd euro) en dat zich gaat richten op onderzoek en de productie van oplossingen voor de opslag van energie. Het betreft een langlopend Europees project van “gemeenschappelijk Europees belang” waardoor de Europese staatssteunregels niet van toepassing zijn. Met het project wordt een Europese productiesector voor een nieuwe generatie batterijen opgezet. Hiervoor zullen twee fabrieken worden geopend, één in Duitsland en één in Frankrijk.

De vraag staat nog open of de Frans-Duitse samenwerking een of meerdere alliantie(s) gaat helpen en wie de betreffende alliantie(s) gaat samenstellen. In feite bestaat er al een Europees industrieel consortium rond dit onderwerp: het wordt gevormd door Saft (eigendom van Total), Siemens, Manz, Solvay en Umicore. Er is ook een ander team met BMW, Varta of Ford-Werke.

Momenteel is Europa nog een zeer kleine speler op de batterijenmarkt. Er bestaan vijf projecten voor lithium-ion accufabrieken (CATL, SK, LG, Samsung, Northvolt), maar “samen bereiken ze niet eens de capaciteit van de enige gigafabriek van Tesla” aldus de baas van Faurecia. Het belang van een Europese accu is enorm: de prijs van een elektrische auto bestaat voor bijna de helft uit de gemonteerde accu.

100.000 oplaadpunten
Momenteel zijn er in Frankrijk 10.000 laadpalen (waarvan 1.300 in de regio van Parijs). Aangezien in de meeste gevallen meerdere voertuigen op één laadpaal kunnen aansluiten gaat het hier om 25.000 oplaadpunten. D.w.z. 1 laadpunt voor 8 voertuigen, terwijl de Europese Commissie 1 laadpunt voor 10 voertuigen aanbeveelt. Ter vergelijking: in Nederland waren er eind januari 2019 37.337 laadpunten plus 1.076 snellaadpunten (meer dan 1 laadpunt voor 4 elektrische voertuigen). Eind 2018 waren er in Frankrijk 207.000 elektrische en plug-in hybride voertuigen. Het doel is om dit aantal te verhogen tot 1 miljoen in 2022. En zelfs tot 16 miljoen in 2035. Dit betekent tot 2022 een jaarlijkse groei van 50% (tegenover 28% in de afgelopen drie jaar). Het netwerk zal worden uitgebreid tot 35.000 laadpalen (ongeveer 100.000 oplaadpunten). Daarnaast zal de regering een onderzoek doen naar de plaatsing van de laadpalen. Een gedeelte van de huidige laadpalen zijn onderbenut vanwege een slechte locatiekeuze.

Kortere wachttijden
90% van het opladen gebeurt thuis en op het werk. Daarom zal de wachttijd voor een vergunning voor het installeren van een laadpaal in een appartementsgebouw worden verkort van 6 naar 3 maanden.

Bijdrage bedrijfsleven
Momenteel wordt het opladen van een elektrische auto op het werk beschouwd als een voordeel in natura. Dit moet worden opgegeven en het bedrijf factureert dit verbruik maandelijks aan zijn werknemer. Een besluit dat binnenkort gepubliceerd zou moeten worden laat bedrijven de keuze om het laden niet langer als een voordeel in natura te beschouwen. De waarde van het opladen is dan nul of er wordt een vast bedrag voor vastgesteld om de berekeningen te vereenvoudigen.

Bonus, gratis parkeerplaatsen, lagere toltarieven
De bonus voor de aanschaf van een elektrische voertuig (6.000 euro) wordt volgend jaar en waarschijnlijk tot 2022 gehandhaafd. Dit zal in de loop van 2019 worden vastgesteld. De ontwikkeling van elektrisch vervoer verloopt niet alleen via financiële steun, maar ook via niet-financiële prikkels. Voordelen hiervan is dat het de regering niets kost en ze belangrijke hefbomen vormen. Hierbij wordt gedacht aan gratis parkeren voor elektrische voertuigen in bepaalde parkeergarages. Maar ook gereserveerde of prioritaire rijstroken of lagere toltarieven. Het Franse ministerie van Transport zou hierover in gesprek zijn met de belangrijkste concessiebedrijven van de Franse autosnelwegen. De toekomstige mobiliteitswet, die in maart in het Parlement zal worden behandeld, zal de implementatie van dergelijke maatregelen door lokale autoriteiten vereenvoudigen.

Een stapje verder naar autonoom rijden
Wijzend op de achterstand in Frankrijk op het gebied van autonoom rijden in vergelijking met vooral de Verenigde Staten, wil president Macron dat er vanaf 2021 volledig autonome mobiliteitsdiensten worden aangeboden op een veel grotere schaal dan de experimenten die momenteel gaande zijn en op veel hogere niveaus voor autonoom rijden.

Versterking van overheidsaankopen
Momenteel maken elektrische voertuigen 15% uit van de overheidsaankopen. De regering wil dit aandeel de komende drie jaar verhogen tot 50%.

Ten slotte opent de Franse overheid in mei een website met informatie over de elektrische auto -jechangemavoiture.gouv.fr (ikverandervanauto)- gevolgd door een communicatiecampagne over de voordelen van elektrisch rijden.

Bron: Le Monde, Les Echos, Le Parisien, L’Usine Nouvelle, Actu-Environnement

Advertenties
%d bloggers liken dit: