Onderzoek naar invloed free-floating deelfietssystemen op mobiliteitsgedrag in Parijs

Om de vraag over de invloed van free-floating deelfietssystemen op mobiliteitsbedrag te beantwoorden heeft het Franse energieagentschap ADEME samen met het onderzoeks- en adviesbureau 6-T een onderzoek uitgevoerd over het gebruik van free-floating fietsen in Parijs.

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat dit type vervoer meer wordt gebruikt voor vrijetijdsreizen dan voor woon-werkverkeer. Meer dan een kwart van de reizen is intermodaal. Het gebruik ervan blijft incidenteel, minder dan 20% van de gebruikers huurt de deelfiets vaker dan een keer per week.

Deze nieuwe vorm van mobiliteit wordt sinds het najaar 2017 in Parijs aangeboden en ontwikkelt zich zeer snel, zowel in Parijs als in andere Franse steden. Terwijl in Parijs 5 verschillende marktpartijen actief zijn (Gobee.bike, oBike, Ofo, Mobike en Donkey Republic), heeft Indigo Weel zich in andere Franse steden gevestigd. In minder dan een jaar tijd is het aanbod in Frankrijk gegroeid tot meer dan 15.000 free-floating deelfietsen, dit komt neer op 20% van het gedeelde fietsaanbod in het land. Het aantal aangeboden deelfietsen in stations bedraagt momenteel ongeveer 50.000 fietsen. De grootste groei hiervan was te zien tussen 2007 en 2010. Sindsdien is het aanbod minder snel toegenomen.

Het free-floating deelfietssysteem biedt de gebruiker de vrijheid om een fiets mee te nemen en terug te brengen waar hij wil en vraagt om minder investeringen van gemeenten dan deelfietssystemen met vaste haal- en brenglocaties. Free-floating fietsen veroorzaken echter een grote druk op de openbare ruimte en kunnen een concurrentiedruk uitoefenen op deelsystemen met vaste stations die in veel Franse steden al aanwezig zijn.

Deze twee nadelen brengen de doelstelling van de lokale overheden om het fietsgebruik te verhogen, en waaraan de free-floating deelfietsen kunnen bijdragen, naar de achtergrond. In deze context onderzoekt dit rapport het profiel van de gebruikers van de free-floating fietsen, de reden waarom men dit systeem gebruikt en de impact op hun mobiliteitsgedrag.

Free-floating deelfietsen vertegenwoordigen een nieuwe markt voor mensen die voorheen niet of nauwelijks een fiets gebruikten, hetzij in de vorm van een eigen fiets of via Vélib’, het fietsdeelsysteem in Parijs. De sterke punten van de vervoersdienst zijn de mogelijkheid van deur tot deur vervoer en de eenvoud van het gebruik.

De free-floating deelfietsen worden door de gebruikers bovendien gezien als een snelle vervoersmodaliteit met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Dit trekt OV-gebruikers aan die op zoek zijn naar deur tot deur vervoer en voetgangers die hun reistijd willen verminderen. Bij meer dan een kwart van de trajecten wordt gebruik gemaakt van meerdere vervoersmodaliteiten (multimodaal). Vanwege het incidentele gebruik van free-floating deelfietsen, minder dan 20% van de gebruikers huurt de deelfiets vaker dan een keer per week, heeft deze nieuwe vervoersdienst slechts een geringe invloed op het aantal mensen dat loopt of het openbaar vervoer gebruikt.

Hoewel er gebruikers zijn die overstappen van Vélib’ naar free-floating deelfietssystemen, maken veel gebruikers gebruik van beide transportdiensten. Gezien de verandering van exploitant van Vélib’ begin 2017, een verandering waarvan de gevolgen nog steeds voelbaar waren op het moment van het onderzoek, zal het interessant zijn om het verband tussen deze twee systemen opnieuw te bestuderen wanneer de situatie zich heeft gestabiliseerd.

Op het gebied van leeftijd, geslacht en type activiteit zijn free-floating deelfiets gebruikers vergelijkbaar met de fietsers in Parijs. Het is een publiek dat voornamelijk mannelijk, jong en kinderloos is, zeer gediplomeerd maar met een gematigd inkomen voor Parijse begrippen. De fiets wordt voornamelijk gebruikt voor trajecten van en naar recreatieve activiteiten. Hiermee positioneert het free-floating fietssysteem zich op de minst structurerende en de meest diffuse dagelijkse verplaatsingen. Dit publiek wijkt af van de oudere en meer welvarende gebruikers van vervoersdiensten zoals Uber en autodeelsystemen.

De belangrijkste rem op het gebruik van de vervoersdienst is de beschikbaarheid van fietsen. Zoals met elk aanbod van deelsystemen in het vervoer, hebben gebruikers geen zin om meer dan 5 minuten te lopen.

Bron: Ademe, Actu-Environnement

Advertenties
%d bloggers liken dit: