Groot landelijk succes voor de oproep tot het indienen van waterstof projecten voor nul-emissie in verkeer en vervoer

In juni 2018 heeft het Franse ministerie van ecologische en solidaire transitie een nationaal plan voor de toepassing van waterstof aangekondigd met drie ambities:

 • ontwikkeling van een koolstofvrije industriële sector;
 • ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden voor de opslag van hernieuwbare energie;
 • ontwikkeling van zero emissie transportoplossingen.

In aanvulling op het overheidsbeleid ter ondersteuning van innovatie heeft de regering het Franse agentschap voor energiebeheer en milieu (ADEME) gevraagd om de eerste stappen binnen de waterstofsector te faciliteren via een oproep tot het indienen van projecten waarmee de vraag naar CO2-neutrale transportoplossingen wordt gestimuleerd. Zo ging in oktober 2018 de eerste oproep “Ecosystemen rond waterstof in het vervoer” van start met een ongekend succes op dit gebied vanuit heel Frankrijk.

Voor deze oproep zijn in het totaal 24 projecten ingediend met een investeringspotentieel van 475 miljoen euro. Uit deze projecten heeft ADEME er 11 geselecteerd op basis van 3 evaluatiecriteria:

 • de milieuprestaties;
 • de rechtvaardiging voor het gebruik van waterstof;
 • de rijpheid van de projecten.

De geselecteerde projecten zullen nu verder worden onderzocht om de hoogte van de overheidssteun per project nauwkeurig vast te stellen.

Het gaat om de volgende 11 projecten:

 1. AUXR_H2: De agglomeratie gemeenschap van Auxerre wil beginnen met de exploitatie van een vloot van 5 elektrische waterstofbussen. Het project bestaat ook uit de aanschaf van een tiental bedrijfsvoertuigen op waterstof voor een regionaal bouwbedrijf.
 2. DS Energhy: Dijon Métropole zet zijn acties ten gunste van een verlaging van de luchtvervuiling en geluidsoverlast voort en kiest voor een vloot van 8 vuilniswagens die rijden op waterstof. Daarnaast zullen twee vrachtwagens en 14 bedrijfswagens op waterstof deel gaan uitmaken van dit project. De waterstof zal worden geproduceerd met elektriciteit afkomstig uit de lokale afvalverbrandingsinstallatie.
 3. EFFI H2 VANNES: De publiekrechtelijke instelling voor intergemeentelijke samenwerking Morbihan Energie investeert samen met private partners in een lokale waterstofproductie-eenheid voor de behoeften van de industrie en voor de verschillende voertuigen die worden ingezet bij professioneel personenvervoer (ambulances, lichte medische voertuigen, taxi’s).
 4. FEBUS: De agglomeratie gemeenschap van Pau-Pyrénées, die in 2016 het kwaliteitslabel Territoire Hydrogène heeft ontvangen, is bezig met een project van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Voor de aanschaf van de eerste gelede bussen van 18 meter is gekozen voor waterstof.
 5. HYDREOL: De agglomeratie van Chaumont start samen met een aantal partners met de productie en lokale distributie van waterstof. Hierbij richt men zich in eerste instantie op minibusjes, vuilniswagens en lichte bedrijfswagens, alvorens het project uit te breiden met de aanleg van een netwerk van vier waterstofstations binnen de agglomeratie.
 6. HYNOVAR: Aan de rand van Toulon steunt een consortium met de Kamer van Koophandel van het departement de Var (83) als middelpunt een project van op waterstof aangedreven elektrische boten voor het vervoer van 200 passagiers. De exploitanten van het openbaar vervoersnetwerk van de Métropole Toulon Provence Méditerranée willen ook waterstofbussen aanschaffen ter verbetering van de luchtkwaliteit.
 7. HYPORT: De regionale Raad van Occitanie (samenvoeging van de regio’s Languedoc-Roussillon en Midi-Pyrénée) en partners investeren in een oplossing voor de productie en distributie van waterstof rond de luchthaven Toulouse-Blagnac, zowel voor voertuigen op de luchthaven als voor voertuigen voor stedelijk vervoer.
 8. H2 IDF: De publiekrechtelijke instelling voor intergemeentelijke samenwerking op het gebied van energie in de regio Ile de France, SIPPEREC, richt zich samen met zijn partners op de logistiek van de productie van waterstof uit elektriciteit afkomstig van de afvalverbrandingsinstallatie van Créteil. Deze lokale waterstof zal nieuwe transportmiddelen in Ile de France bevoorraden: bussen, lichte bedrijfswagens, vuilniswagens, taxi’s.
 9. LAST MILE IDF: De bedrijven Akuo Energy en Ataway zijn van plan om 16 productie- en distributiestations voor waterstof te installeren in de regio Ile de France voor de bevoorrading van 200 bedrijfswagens en 80 bestelauto’s voor professioneel gebruik, inclusief goederenvervoer.
 10. LUZO: De agglomeratie gemeenschap van La Rochelle wil een deel van de fotovoltaïsche energieproductie van de ecowijk Atlantech omzetten in waterstof om een twintigtal bedrijfswagens en elektrische bakfietsen te bevoorraden. Dit project richt zich op voertuigverhuur en bezorg- en koeriersdiensten.
 11. ZEV: Met het project Zero Emission Valley (ZEV), winnaar van de CEF Transport Blending Call 2017 van de Europese Unie, wil de regio Auvergne-Rhône-Alpes een ‘center of excellence’ worden voor het vervoer op waterstof.

Deze eerste projecten wijzen op een goede positionering van Franse fabrikanten (fabrikanten van voertuigen, laadstations, elektrolyse-eenheden, waterstofcellen, exploitanten van vervoersdiensten) en laten de nieuwe verwachtingen van gebruikers en exploitanten van vervoersdiensten zien.

Daarnaast laten de projecten een breed scala aan toepassingen zien, zoals stadslevering, openbaar vervoer per bus of boot, autoverhuur, afvalinzameling, wagenparken van bedrijven en lokale overheden of het gebruik van vrachtwagens in de bouw. Door deze oproep heeft ADEME geprobeerd de marktsegmenten te identificeren waar waterstofvoertuigen een toegevoegde waarde bieden in vergelijking tot elektrische voertuigen met accu, waardoor de elektrische oplossingen voor het vervangen van thermische voertuigen wordt vergroot.

De oproep “Ecosystemen rond waterstof in het vervoer” is opnieuw geopend en nieuwe projecten kunnen tot 18 oktober 2019 worden ingediend.

De oproep “Productie en levering van duurzame waterstof voor industriële afnemers” die in februari 2019 door de regering en ADEME is gestart en over 50 miljoen euro beschikt, loopt nog tot 18 juni 2019. Deze oproep heeft als doel de effecten van het industriële gebruik van fossiele waterstof te verminderen via een ecologische transitie en hierbij het concurrentievermogen van de industriële sector te ondersteunen.

Bron: Ministère de la Transition écologique et solidaire, ADEME 

%d bloggers liken dit: