Category Beleid

Groot Parijs stelt milieuzone in

De agglomeratie Groot Parijs heeft op 1 juli 2019 in het gebied binnen de snelweg A86 een milieuzone ingesteld. Dit houdt in dat de meest vervuilende voertuigen, Crit’Air 5 en niet-geclassificeerde voertuigen, binnen deze zone op een doordeweekse dag van 8u tot 20u niet meer mogen rijden. 47 van de 79 gemeenten binnen deze zone […]

Kaderwet mobiliteit: nadruk op dagelijks vervoer maar minder ambitieus inzake het klimaat

Bijna een jaar na de afsluiting van de ‘Assises de la mobilité’ (raadplegingen over vraagstukken rond mobiliteit) heeft de Franse transportminister op 25 november het voorstel voor de Kaderwet mobiliteit gepresenteerd. De protestacties van de “gele hesjes” hebben ervoor gezorgd dat de regering verschillende gevoelige maatregelen heeft geschrapt, zoals de stedelijke tol, het vignet voor […]

Frankrijk wil aandeel fiets aanzienlijk verhogen

De Franse regering wil vóór de start van de Olympische Spelen in 2024 het aandeel van de fiets in het totaal aantal verplaatsingen verdriedubbelen. Momenteel worden slechts 3% van alle verplaatsingen in Frankrijk met de fiets afgelegd, terwijl bijna de helft van de totaal afgelegde trajecten korter is dan 5 km. Om dit doel te […]

Aanpak concurrentievermogen Franse luchtvaart

Begin 2018 start het Franse ministerie van ecologische transitie en solidariteit een reeks van raadplegingen met verschillende partijen over vraagstukken rond de luchtvaart, de “Assises du transport aérien”. Naast concurrentievraagstukken zullen de bijdrage van luchtvaart aan de ontsluiting van afgelegen regio’s, de milieuprestaties op het gebied van de uitstoot van broeikasgassen en geluidsoverlast, innovatieve dienstverlening […]

Nieuwe koers transportbeleid in Frankrijk

De nieuwe minister van transport Elisabeth Borne heeft bevestigd dat Frankrijk een pauze in zal lassen in de start van nieuwe grote infrastructuurprojecten. Deze pauze is noodzakelijk vanwege het tekort aan publieke financieringsbronnen. Hoewel de minister de getroffen projecten niet bij name heeft genoemd, lijkt het erop dat het gaat om de aanleg van nieuwe […]

Franse milieuminister presenteert programma voor “groene groei”

Begin deze maand heeft milieuminister Ségolène Royal maatregelen aangekondigd om de komende maanden vorm te geven aan de “groene groei”. FRA moet een toonbeeld zijn in verband met de internationale klimaatconferentie (COP21) die eind 2015 in Parijs plaatsvindt. Royal legt het accent op de energietransitie omdat hiermee de meeste banen worden geschapen. Daarnaast presenteerde de […]

Overgang naar een duurzame samenleving: regering publiceert kaderbrieven 2014

Op 18 februari jl. zijn de kaderbrieven gepubliceerd die premier Jean-Marc Ayrault aan iedere minister heeft gestuurd. In deze brieven worden de prioriteiten voor 2014 aangegeven met betrekking tot de overgang naar een duurzame samenleving. Deze prioriteiten zijn afkomstig van de roadmap van de tweede milieuconferentie in 2013. Naast de voortzetting van de overgang naar […]