Category Goederenvervoer

Uitstel invoering vignet voor vrachtwagens

De Franse pers meldt dat de regering heeft besloten om de invoering van een vignet voor vrachtwagens tot nader orde uit te stellen. Dit vignet zou 500 mln.€ aan inkomsten genereren die nodig is voor de werkzaamheden aan het Franse wegennet. De regering zou deze beslissing hebben genomen om te voorkomen dat vrachtwagenchauffeurs zich aansluiten […]

Ideeën voor toekomstige mobiliteitswet

Alle ideeën zijn nog niet volledig uitgewerkt, maar de toekomstige mobiliteitswet, die dit voorjaar moet worden aangenomen, begint vorm te krijgen. Vier zowel verfrissende als innovatieve maatregelen worden serieus door de Franse overheid overwogen. Het gaat om: Invoering van een vignet voor vrachtwagens op de Franse ‘routes nationales’ Al bij haar aanstelling als minister van […]

Nieuwe ontwikkelingen rond de Franse Ecotax

Volgens het economisch dagblad Les Echos beslist de Eerste Minister binnenkort hoe de toekomstige Ecotax er uit zal zien. Twee scenario’s zouden onderzocht worden om de heffing voor vrachtwagens van meer dan 7,5t in te voeren. Het eerste scenario baseert zich op een parlementair rapport dat half mei is verschenen. Eén van de maatregelen uit […]

Maatregelen om het vrachtvervoer per spoor te stimuleren

De Franse transportminister, Frédéric Cuvillier, heeft op 12 februari 2014 een aantal maatregelen aangekondigd die een verhoging van het vrachtvervoer per spoor tot gevolg moet hebben. Sinds september 2013 organiseert de minister regelmatig conferentie met alle betrokken partijen om deze vervoersmodaliteit te stimuleren. Tussen 2000 en 2012 is het aandeel van het vrachtvervoer per spoor […]

Opnieuw uitstel Franse Ecotax

Na afloop van een bijeenkomst tussen de Franse premier Jean-Marc Ayrault en Bretonse parlementariërs heeft Ayrault aangekondigd dat de invoering van de Ecotax voor vrachtwagens opnieuw wordt uitgesteld. De heffing moet volgens de premier “verbeterd” worden en om dit voor elkaar te krijgen moet er meer naar de betrokken partijen geluisterd worden. De premier benadrukte […]

Haropa heeft lading uit Noord-Europese havens teruggewonnen

De drie samenwerkende Seinehavens hebben de eerste 9 maanden van dit jaar lading teruggewonnen die voorheen in de Noord-Europese havens werd verscheept. Het totale goederenvervoer over zee dat is overgeslagen in de havens van Le Havre, Rouen en Parijs – inmiddels samengevoegd tot één havenbedrijf, Haropa –, is met 5% toegenomen (67,7 Mt) en het […]

Steunmaatregelen voor het Franse goederenvervoer over de weg

De Franse transportminister heeft na afloop van een ronde tafel bijeenkomst met partijen uit de vervoerssector en het ministerie, begin oktober,  maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van het goederenvervoer over de weg. Europese harmonisatie ter bestrijding van oneerlijke concurrentie, verhoogde controle van voertuigen en steun aan bedrijven vormen de belangrijkste actiepijlers. Aangekondigde maatregelen: 1. Op Europees […]