Category Wegvervoer

Acties Franse transportbedrijven in september

De belangrijkste werkgeversorganisatie FNTR heeft voor september acties aangekondigd tegen een aantal maatregelen die de Franse regering wil invoeren en waarmee de lasten van transportbedrijven zullen stijgen. Hoe de acties er uit zullen zien zal op 4 september bekend worden gemaakt. Volgens een enquête van de FNTR zien steeds meer ondernemers van transportbedrijven de toekomst […]

Uitstel invoering vignet voor vrachtwagens

De Franse pers meldt dat de regering heeft besloten om de invoering van een vignet voor vrachtwagens tot nader orde uit te stellen. Dit vignet zou 500 mln.€ aan inkomsten genereren die nodig is voor de werkzaamheden aan het Franse wegennet. De regering zou deze beslissing hebben genomen om te voorkomen dat vrachtwagenchauffeurs zich aansluiten […]

Minister Borne onthult de Franse voornemens over de toekomstige bijdrage van het goederenvervoer over de weg aan de financiering van de infrastructuur

Frankrijk overweegt de korting op dieselaccijns met 6 cent te verlagen en een tijdgebonden vignet voor het wegvervoer in te voeren voor de financiering van de infrastructuur. Deze voornemens werden op 19 oktober jl. door Minister Borne bekendgemaakt. De twee mogelijke maatregelen waaraan de Franse regering werkt hebben betrekking op de binnenlandse verbruiksbelasting op energieproducten […]

Groot aantal testen van zelfrijdende auto’s op de Franse openbare weg

PSA, Renault en Valeo beschikken al geruime tijd over ontheffingen voor het testen van hun autonome voertuigen op de Franse openbare weg. Het aantal door de Franse overheid verleende ontheffingen is de laatste 2 jaar flink toegenomen. PSA, die als eerste een ontheffing heeft verkregen, test sinds het tweede semester 2015 twaalf autonome C4 Picasso […]

Strengere regels voor het parkeren van voertuigen met gevaarlijke stoffen

Frankrijk heeft op 13 oktober een besluit gepubliceerd met betrekking op strengere regelgeving voor het parkeren van voertuigen met gevaarlijke stoffen. Hiermee wil de Franse overheid zowel het voorkomen van ongevallen met deze voertuigen als het beperken van de gevolgen hiervan voor derden, verbeteren. De maatregelen hebben betrekking op de omheining van parkeerplaatsen, de afstand […]

Prefect krijgt toestemming om maximumsnelheid op Franse snelwegen te verlagen

Minister Royal van milieu wil prefecten toestemming geven om op verzoek van de betreffende burgemeester de maximumsnelheid op Franse snelwegen die door stedelijk gebied lopen te verlagen van 110 km/u naar 90 km/u ter bestrijding van de luchtvervuiling.

Burgemeester Hidalgo wil van Parijs een “lage emissiezone” maken

Voor de burgemeester van Parijs is de strijd tegen luchtvervuiling een prioriteit. Het plan van de gemeente Parijs van begin februari om de luchtvervuiling die wordt veroorzaakt door het wegverkeer te verminderen, spits zich toe op drie pijlers: stimuleren van alternatieven voor het individuele autogebruik, begeleiden van gebruikers naar milieuvriendelijke modaliteiten en het op den […]