Bijna een jaar na de afsluiting van de ‘Assises de la mobilité’ (raadplegingen over vraagstukken rond mobiliteit) heeft de Franse transportminister op 25 november het voorstel voor de Kaderwet mobiliteit gepresenteerd. De protestacties van de “gele hesjes” hebben ervoor gezorgd dat de regering verschillende gevoelige maatregelen heeft geschrapt, zoals de stedelijke tol, het vignet voor […]

Eind juni 2018 heeft premier Edouard Philippe bevestigd dat de Franse regering er voor zal zorgen dat het kanaal Seine-Nord Europe er ook werkelijk komt. De aanleg van het kanaal zal worden aangestuurd door een EPIC, een industrieel en commercieel overheidsbedrijf, en niet meer door het ministerie van transport. De Franse Staat behoudt in principe […]

De Franse pers meldt dat de regering heeft besloten om de invoering van een vignet voor vrachtwagens tot nader orde uit te stellen. Dit vignet zou 500 mln.€ aan inkomsten genereren die nodig is voor de werkzaamheden aan het Franse wegennet. De regering zou deze beslissing hebben genomen om te voorkomen dat vrachtwagenchauffeurs zich aansluiten […]

Frankrijk overweegt de korting op dieselaccijns met 6 cent te verlagen en een tijdgebonden vignet voor het wegvervoer in te voeren voor de financiering van de infrastructuur. Deze voornemens werden op 19 oktober jl. door Minister Borne bekendgemaakt. De twee mogelijke maatregelen waaraan de Franse regering werkt hebben betrekking op de binnenlandse verbruiksbelasting op energieproducten […]

De Franse regering wil vóór de start van de Olympische Spelen in 2024 het aandeel van de fiets in het totaal aantal verplaatsingen verdriedubbelen. Momenteel worden slechts 3% van alle verplaatsingen in Frankrijk met de fiets afgelegd, terwijl bijna de helft van de totaal afgelegde trajecten korter is dan 5 km. Om dit doel te […]

De regering stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor het opwekken van duurzame waterstof en het op de markt brengen van 5.000 waterstofauto’s in 2023. Het beschikbare bedrag zal met name gebruikt worden om 10% van de productie van waterstof te vergroenen in 2023 en 20 à 40% in 2028. In Frankrijk wordt 1 miljoen ton […]

Sinds 30 juni jl. test Parijs in twee arrondissementen (7 en 14) vijf ‘zwevende’ zebrapaden. De stad hoopt hiermee de veiligheid van voetgangers te verhogen door de zebrapaden zichtbaarder te maken voor automobilisten. Deze laatsten worden gewaarschuwd door een bord zodat ze niet verrast worden door de 3D-zebrapaden. Het experiment gaat twee jaar duren. Na […]