Category Begroting

Invoering specifieke toeristenbelasting voor financiering openbaar vervoer in Ile-de-France

Tijdens de bespreking van de Wijzigingswet inzake financiën voor 2014 heeft het Franse Assemblee in eerste lezing het voorstel om een specifieke toeristenbelasting van twee euro per nacht voor de financiering van het openbaar in de regio Parijs aangenomen. Deze heffing moet 140 miljoen euro per jaar opleveren en komt overeen met het bedrag dat […]

Milieumaatregelen uit Franse begroting 2013

De Franse regering heeft eind september het wetsontwerp gepresenteerd voor de begroting 2013. Op milieugebied voorziet deze onder andere in een vermindering van het aantal werknemers op het milieuministerie, een verhoging van de TGAP (heffing op activiteiten die schadelijk zijn voor het milieu) en een verhoging van de tarieven van de malusregeling voor personenauto’s. Het […]