Category Water

Klimaatverandering verergert de kwetsbaarheid van de Franse kust

Een rapport van de think tank La Fabrique Ecologique over de aanpassing van de Franse kust aan klimaatverandering laat zien hoe moeilijk het voor Franse gemeenten is om hun kust te beschermen tegen overstromingen en erosie. Overstromingen vanuit zee bedreigen nu al 1,4 miljoen inwoners, 850.000 banen en 590.000 hectare land, terwijl een kwart van […]

Kusterosie: herindeling van het kustgebied

De vorige maand verschenen nationale strategie voor een geïntegreerd beheer van de Franse kustlijn suggereert om niet systematisch het kustgebied te beschermen, maar om bepaalde activiteiten te verplaatsen. De Franse autoriteiten willen voortaan voorkomen dat het kustgebied systematisch wordt beschermd tegen het terugtrekken van de kustlijn. Natuurlijk zullen woongebieden nog steeds beschermd worden, maar er moet […]

50% financiële steun voor gemeenten die vóór 2020 geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken

Het Wateragentschap Rhône, Middellandse Zee en Corsica is niet van plan om de invoering van de nieuwe wet van 6 februari 2014 die het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door gemeenten vanaf 2020 verbiedt, af te wachten. Het agentschap biedt 50% financiële steun aan gemeenten die al vóór 2020 aan deze wet willen voldoen. De grote […]

Participatief onderzoek rond algen

Deze zomer is aan de Bretonse kust een project van participatief onderzoek rond algen van start gegaan (Phenomer). Dit project maakt onderdeel uit van een studie naar algen en algenbloei dat door het Franse Instituut voor Zee Onderzoek en Exploitatie (Ifremer) wordt gecoördineerd. Het Ifremer vraagt aan burgers om abnormale kleuren van het zeewater te […]

Frankrijk wil opgelopen achterstand in dijkbeschermingswerken verminderen

Drie jaar nadat de kuststreken van de Charente-Maritime en de Vendée zijn getroffen door de storm Xynthia, waarbij 53 doden vielen en 2,5 miljard euro schade werd aangericht, hebben de dijkbeschermingswerken in de twee departementen aanzienlijke vertraging opgelopen. De urgente reparatiewerken zijn meteen naar de storm uitgevoerd. Na deze urgentiefase zijn 13 actieprogramma’s ter voorkoming […]

Kans op overstromingen bij helft Franse gemeenten

De parlementaire commissie die de overstromingen in 2012 in Zuidoost Frankrijk heeft onderzocht, adviseert in een onlangs verschenen rapport om de aanpak van overstromingspreventie in Frankrijk te heroverwegen. Met als doel een betere afstemming met het ruimtelijke ordeningsbeleid. Volgens een van de rapporteurs beschouwt men in Frankrijk tot op heden verschijnselen als uitzonderlijk terwijl ze steeds vaker voorkomen […]

Wateropslagbekken om hoogwaterstanden in Parijs te verlagen

Parijs en drie omringende departementen gaan een opslagbekken voor water uit de Seine testen om hoogwaterstanden tegen te gaan. De publieke territoriale instelling van het stroomgebied Seine Grands Lacs werkt al meerdere jaren aan een groot project om een herhaling van rampscenario’s zoals de overstromingen uit 1910 te voorkomen. Dit project, dat wordt geschat op 500 miljoen […]